ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Glad såsom fågeln - Sånger till Valborg
Framkalla - Massor med information om att Framkalla& amp; FramkallningGlad såsom fågeln - Vårsång - Valborgssång

Glad såsom fågeln

Glad såsom fågeln i morgonstunden
helsar jag våren i friska naturn,
lärkan mig ropar och trasten i lunden,
ärlan på åkern och orren i fur'n.

Se hur de silfrade bäckarna små,
hoppa och slå, hoppa och slå
vänliga armar kring tufvor och stenar,
se hur det spritter i buskar och grenar
af lif och af dans, af lif och af dans
i den herrliga vårsolens glans!Fler sånger till valborg

Glad såsom fågeln - Sånger till Valborg

Nedan hittar du fler bra sånger att sjunga under valborg och valborgsfirandet.