ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Valborgselden - Majbrasan - Allt om eldar på valborg
Framkalla - Massor med information om att Framkalla& amp; FramkallningValborgselden

Valborgselden

Valborgselden ha olika namn över landet. Det finns många namn på valborgselden och inget är mer rätt än det andra även om vissa namn är för brasan kan vara lite felaktiga. Majbrasa är det mest förekommande namnet på elden vid valborg.De vanligaste förekommande namnen på valborselden är:

Majbrasa
  • Majbrasa
  • Valborgseld
  • Valborgsmässobål
  • Majbål
  • Valborgsmässoeld
  • Valborgsbål
  • Majeld